top of page
Walk in the Woods
Home
About

het TRIAD-project

We willen begrijpen hoe veerkracht wordt doorgegeven tussen ouders en hun kinderen, en hiervoor gebruiken we innovatieve methoden op het gebied van statistiek, psychofysiologie en genetica.

Het doel van dit multidisciplinair interuniversitair onderzoeksproject is om beter te begrijpen hoe veerkracht wordt doorgegeven tussen ouders en hun kinderen, door middel van experimenteel onderzoek waarbij we innovatieve psychofysiologische technieken, genetisch onderzoek en complexe statistische modellen gebruiken. Veerkracht is het vermogen van mensen om zich staande te houden en te herstellen na stressvolle gebeurtenissen, en het beschermt zowel ouders als kinderen tegen de ontwikkeling van mentale problemen. Omdat het dagelijkse gezinsleven constante aanpassingen aan veranderende uitdagende situaties vereist, is er behoefte aan onderzoek naar manieren om de veerkracht van het gezin te versterken. In het TRIAD-project bestuderen we hoe stressbestendigheid wordt overgedragen tussen moeders, vaders en hun kinderen in Belgische gezinnen met een kind van 10 tot 12 jaar. Deze overdracht van veerkracht is een dynamisch proces waarbij gezinsleden elkaar beïnvloeden om te herstellen van stressvolle gebeurtenissen. We verwachten dat de overdracht van veerkracht verband houdt met biologische en gedragsfactoren zoals genetische kenmerken, fysiologische reactiviteit, hormonale processen en familiale interactiepatronen. We onderzoeken ook hartslagvariabiliteit, hersengolven, oogbewegingen en de mate van gedragsafstemming tussen ouders en hun kinderen wanneer ze te maken krijgen met emotionele en stressvolle situaties. Het onderzoeken van de samenhang tussen biologie en gedrag in relatie tot veerkrachtoverdracht is baanbrekend en kan leiden tot wetenschappelijke doorbraken. Ons uiteindelijke doel is om via een beter begrip van de onderliggende biopsychosociale mechanismen van veerkrachtoverdracht, strategieën aan te reiken om de veerkracht van gezinnen in tijden van nood te ondersteunen.  

bottom of page